Ideer om frihet
Forsiden
Artikler
Diverse
Ideer om frihet
Et skandinavisk tidsskrift for den frie tanke og det frie marked

Redaktører
Ansvarlig redaktør
Jan Arild Snoen, redaktør 1993-2000
Tidligere redaktører
- Lars Peder Nordbakken, 1980-1981
- Sigmund Knag, 1982-1984
- Jan Sommerfelt Pettersen, 1985-1992
Forretningsfører
Trond B. Svendsen, 1985-2000