Ideer om frihet
Forsiden
Artikler
Diverse
Boken alle liberalister bør ha i bokhylla!
I 20 år var Ideer om frihet det ledende liberalistiske tidsskriftet i Norge. Vi har samlet de beste artiklene fra denne perioden i denne boken som kan kjøpes for kun 150 kr.

Boken egner seg både for de mer beleste liberalister og som en introduksjon til liberalismen. Dette er en utmerket gave til mennesker med interesse for å lese om spennende tanker.

Innhold
La ideene spres Lars Peder Nordbakken
Hvordan begynner det? Sigmund Knag
Idéer om frihet i ti år Hans Chr. Garmann Johnsen
LIBERALISMEN I NORGE
Liberalismens historie i Norge - noen hovedlinjer Øystein Sørensen
Slo liberalismen rot i Norge? Hans Chr. Garmann Johnsen
Liberaleren fra Lista Petter Bech Pettersen
"Østerrikerne" i Norge Hans Chr. Garmann Johnsen
Adam Smith og kredsen bag National-Velstands Natur Peter Kurrild-Klitgaard
LIBERALISMENS KLASSIKERE
Fremveksten av den klassiske liberalismen Bent Andreassen
Friedrich August Hayek 1899 - 1992 Hans Chr. Garmann Johnsen
LIBERALISMENS MANGE ANSIKTER
Et forsvar for friheten Øyvind Myhre
Trenger vi en stat? Øyvind Myhre
Hvorfor jeg kaller meg en frimarkedsanarkist Brian Mickletwait
Rothbards arvegods Otto Brøns Pedersen
Rettigheter, lov og moral Douglas B. Rasmussen
Objektive verdier og naturlige rettigheter Debatt mellom Torgeir Høien og Henrik Leborg
Den lille forskjellen Loren E. Lomasky
Den inkluderende egeninteressen - svar til Lomasky Thomas Gramstad
Alan Greenspan: Hemmelig agent for kapitalismen? R.W. Bradford
LIBERALISME OG KONSERVATISME
Liberalisme og konservatisme – allierte og rivaler Jan Arild Snoen
Er markedets moral tilstrekkelig? David G. Green
Liberal-konservativ skendebatt Markus Uvell
Gray och modernisering Fredik Erixon
Kommunitaristene kommer! Jan Arild Snoen
ANDRE ARTIKLER
Hvem skal finansiere min gode smak? Øyvind Myhre
Kongen, Arne Norheim, og skikk og bruk Jan Arild Snoen
Et land uten opera Jan Arild Snoen
Våre hemmelige lyster: Hvorfor vi alltid ender opp med handelsbarrierer Frédéric Bastiat
Det du ser og det du ikke ser Frédéric Bastiat
Hva med de fattige? Jan Sommerfelt Pettersen
En leksjon for livet Steven Spetz
Sikkerhetsfascistene P.J. O'Rourke
Er Tony Blair sosialdemokrat? Jan Arild Snoen
Bokbestilling
Boken bestilles fra Bauta Bøker.