Ideer om frihet
Forsiden
Artikler
Diverse
Ideer om frihet
Et skandinavisk tidsskrift for den frie tanke og det frie marked

Utvalgte artikler
Her har vi lagt ut en betydelig del av de beste artiklene fra Ideer om frihet. Artiklene er ikke bearbeidet for disse hjemmesidene, så en del presentasjoner, f.eks. av artikkelforfattere, er litt utdaterte.
Filosofi, politisk teori
Rettigheter, lov og moral av Douglas B. Rasmussen. (Ideer om Frihet nr 1-2, 1992). Rasmussen analyserer sammenhengen mellom moral og lov.
Hva er Den Store Tanken? av Chandran Kukathas. (Ideer om Frihet nr 4, 1996). Bokanmeldelse. Diskusjon av Isaiah Berlins filosofi med utgangspunkt i John Grays biografi.
Ayn Rands innsats for frihet av David Kelley. (Ideer om Frihet nr 3-6, 1992). Lederen for The Objectivist Center (tidligere The Institute for Objectivist Studies) skriver om hvilken betydning Ayn Rand har hatt.
Den lille forskjellen av Loren E. Lomasky. (Ideer om Frihet nr 1, 1997). Bokanmeldelse. David Kelleys bok Unrugged Individualism kritiseres. Handler om forholdet mellom egoisme og det å gjøre gode handlinger mot andre mennesker.
Den inkluderende egeninteressen av Thomas Gramstad. (Ideer om Frihet nr 2, 1997). Et svar til Loren Lomasky. Argumenterer for at det ikke er noen motsetning mellom egoisme og godvilje.
En interdisiplinær fundamentalkritikk av fire typer sosialisme av Lars Peder Nordbakken. (Ideer om Frihet nr 5, 1989). Bokanmeldelse. Bok av Hans Hermann Hoppe om sosialismen.
Filosofen Robert Nozick versus filosofen John Rawls - Gi meg frihet eller gi meg likhet av Randall Rothenberg. (Ideer om Frihet nr 1, 1988). Artikkel om skillet mellom to av de viktigste bidragene til politisk filosofi i vårt århundre. Rawl er velferdsstatens begrunner og Nozick forsvarer et liberalistisk syn.
Den lokale vinklingen: Å gi friheten mening av Charles Murray. (Ideer om Frihet nr 2, 1993). Om hvorfor det er viktig med lokalt fokus for å spre liberalismen.
Klassisk liberalisme
Fredric Bastiat (1801-1850) av Lars Peder Nordbakken. (Ideer om Frihet nr 1, 1991). Biografi over frihandelens fremste retoriker og talsmann.
Den glemte filosof av Henrik Gade Jensen. (Ideer om Frihet nr 3, 1991). Adam Smith var ikke bare økonom, han var også en betydelig filosof. Denne siden gjennomgås i artikkelen.
Friedrich August Hayek 1899 - 1992 av Hans Christian Garmann Johnsen. (Ideer om Frihet nr 1-2, 1992). Nekrolog over Nobelprisvinneren i økonomi fra 1974. Hayek er den mest kjente av de østerrikske økonomene.
Adam Smith og kredsen bag National-Velstands Natur av Peter Kurrild-Klitgaard. (Ideer om Frihet nr 3-4, 1998). Om oversettelsen av Wealth of Nations til dansk og menneskene som stod bak prosjektet.
Fremveksten av den klassiske liberalismen av Bent Andreassen. (Ideer om Frihet nr 1-3, 1997). Lengre artikkel om de klassiske liberalistene, vekt på Grotius, Locke, Montesquieu, Smith og Humboldt.
Den klassiske liberalismens vekst og fall av David Hart. (Ideer om Frihet nr 3, 1984). Historien viser at liberalismen ikke bare trenger en konsistent teori, men også en politisk strategi.
Den Franske Revolusjonen og England av Hans Christian Garmann Johnsen. (Ideer om Frihet nr 5, 1990). Grundig gjennomgang av debatten mellom Paine og Burke.
Liberalisme i Norge
Liberalismens historie i Norge - noen hovedlinjer av Øystein Sørensen. (Ideer om Frihet nr 1-2, 1991). Gjennomgang av det meste av det som finnes tilgjengelig av liberalisme på norsk.
Liberaleren fra Lista av Petter Bech Pettersen. (Ideer om Frihet nr 2, 1982). Artikkel om Søren Jaabæk.
Slo liberalismen rot i Norge? av Hans Chr. Garmann Johnsen. (Ideer om Frihet nr 2, 1984). En historisk oversikt over nordmenn som har stått på barrikadene for frihet.
'Østerrikerne' i Norge av Hans Chr. Garmann Johnsen. (Ideer om Frihet nr 4, 1984). Historisk gjennomgang av de norske tilhengere av den østerikske økonomiske skole.
Liberalisme på norsk av Jan Sommerfelt Pettersen. (Ideer om Frihet nr 1, 1991). Gjennomgang av det meste av det som finnes tilgjengelig av liberalisme på norsk.
Liberalisme vs konservatisme
Kommunitaristene kommer! av Jan Arild Snoen. (Ideer om Frihet nr 2, 1995). Artikkelen gir en kortfattet oversikt over de viktigste sidene ved kommunitarismen. Kommunitarismen regnes som den nye trusselen mot individets frihet etter kommunismens sammenbrudd.
Er markedets moral tilstrekkelig? av David G. Green. (Ideer om Frihet nr 4, 1996). Green argumenterer for hvorfor det er nødvendig med en ikke-kommersiell tredje sektor i tillegg til markedet. Og hvorfor denne ikke bør være statlig.
Gray och modernisering av Fredrik Erixon. (Ideer om Frihet nr 4, 1996). Beskrivelse av John Grays konservative kritikk av liberalismen.
Liberalisme og konservatisme – allierte og rivaler av Jan Arild Snoen. (Ideer om Frihet nr 3, 1999). Diskusjon av likheter og ulikheter mellom liberalisme og konservatisme.
Generell økonomisk teori
Myten om at summen av velstand er konstant av Brian Micklethwait. (Ideer om Frihet nr 3, 1994). Angriper den statiske myten om at noen må bli fattigere når andre blir rikere. God artikkel om viktigheten av å ha et dynamisk syn på samfunnet. Alle sosialister bør lese denne.
Det du ser og det du ikke ser av Frédéric Bastiat. (Ideer om Frihet nr 3, 1997). Visdommen om at det finnes indirekte konsekvenser som ikke er synlige ved første øyekast.
Sosial­økonomi kan brukes til alt av Bent Johan Mosfjell. (Ideer om Frihet nr 4, 1996). Bokanmeldelse. David Friedman har skrevet en bok som viser økonomiens mange muligheter.
Spontan Orden av Hans Christian Garmann Johnsen. (Ideer om Frihet nr 3, 1984). Artikkel om hva spontan orden er og hvilken betydning det har.
Defining the public good av Hans Christian Garmann Johnsen. (Ideer om Frihet nr 3, 1992). Om forholdet mellom individuelle handlinger og kollektive goder.
Den liberale renessansen av Lars Peder Nordbakken. (Ideer om Frihet nr 1, 1993). Bokanmeldelse. Hayeks bok om historien til østerriksk økonomi.
Vær ikke redd for handelsbalansen! av Adam Chacksfield. (Ideer om Frihet nr 2, 1993). Om frihandel og hvorfor det ikke er noen grunn til å bekymre seg for frihandel.
Skatt og samfunnsøkonomisk effektivitet av Jan Arild Snoen. (Ideer om Frihet nr 2, 1994). Artikkel om hvorfor skatt skader samfunnsøkonomien.
Østerrikske klassikere av Tor Geir Høien. (Ideer om Frihet nr 1, 1987). Høien gir en innføring i østerriksk økonomi med spesiell vekt på Carl Menger.
Den liberale økonomi av Anders Fogh Rasmussen. (Ideer om Frihet nr 3-6, 1992). Danmarks daværende skatteminister skriver om fire Nobelprisvinnere i økonomi fra Chicago-universitetet.
Milton Friedman: Libertarianer med liten l av Brian Doherty. (Ideer om Frihet nr 2, 1995). Utdrag av et lengre intervju med Milton Friedman i Reason.
Libertarianisme
Et forsvar for friheten av Øyvind Myhre. (Ideer om Frihet nr 1-2, 1989). Forfatteren av bl.a. s"En Himmel av Jern" og "1989" skriver om hvorfor han er libertarianer.
Retten til å overse staten av Herbert Spencer. (Ideer om Frihet nr 1-2, 1992). Spencer skriver om individets rett til å bryte sine forbindelser med staten og forklarer hvorfor dette ikke er en aggressiv handling.
Hvorfor jeg kaller meg en frimarkedsanarkist - og hvorfor jeg er en. av Brian Mickletwait. (Ideer om Frihet nr 2, 1993). Argumenterer for hvorfor markedet fungerer best på alle områder, også når det gjelder rettsvesen, politi og forsvar.
Nozicks libertarianisme av Adriana Lukasova. (Ideer om Frihet nr 2, 1995). Nozicks rettigheter diskuteres opp mot kritikken fra tenkere som Rawls, Dworkin og i særdeleshet Charles Taylor.
Intellektuell eiendom: Det nittende århundres libertarianske debatt av Wendy McElroy. (Ideer om Frihet nr 2, 1995). Spørsmålet om copyright og patenter ble utsatt for omfattende diskusjoner for mer enn 100 år siden i Tuckers blad Liberty. Debatten og de viktigste argumentene oppsummeres. Fortsatt en dagsaktuell problemstilling og det er mye å lære av den gamle debatten.
Fremveksten av Den Nye Libertarismen av R.W. Bradford. (Ideer om Frihet nr 1, 1999). Diskuterer hvorfor libertarianere forlater den plikt-baserte libertarismen til Rand og Rothbard og omfavner den konsekvensbaserte libertarismen til Friedman, Hayek og Mises?
Trenger vi en Stat? av Øyvind Myhre. (Ideer om Frihet nr 3, 1984). De prinsipielle og praktiske sider i forholdet mellom minarki og anarki diskuteres.
Objektive verdier og naturlige rettigheter av Tor Geir Hølen og Henrik Leborg. (Ideer om Frihet 1984-1987). Føljetong der de to forfatterne diskuterer rettigheter.
Produksjonen av sikkerhet av Gustave de Molinari. (Ideer om Frihet nr 5, 1989). Diskuterer om sikkerhetstjenester kan organiseres privat, uavhengig av en statsmakt.
Gustave de Molinari og den private produksjon av sikkerhet av Anders Monsen. (Ideer om Frihet nr 5, 1989). Artikkel om Molinari og hans liv.
Anarki, minarki og demokrati av Sigmund Knag. (Ideer om Frihet nr 3, 1991). Artikkel om stat kontra anarki, med fokus på muligheter for lokalt selvstyre.
Libertarianisme på universitetet av Adam Chacksfield. (Ideer om Frihet nr 1, 1993). Om strategier for å spre libertariansske ideer, med vekt på universitetsmiljøer.
Miljø, ressurser o.l.
Miljøhastverk er også lastverk av Jan Arild Snoen. (Ideer om Frihet nr 2, 1993). Snoen skriver om hvorfor man bør være forsiktig med å bruke før-var-prinsippet.
Julian Simon 1922-1998 av Jan Arild Snoen. (Ideer om Frihet nr 1, 1998). Nekrolog over økonomen som har gjort mer enn noen andre for å motbevise miljøets dommedagsprofeter.
Sulten er ikke om hjørnet av Jan Arild Snoen. (Ideer om Frihet nr 2, 1996). Artikkel om hvorfor matmangel ikke vil bli noe problem i fremtiden og om hvorfor spådommene om dette er gale.
La oss redde verden, dere av P.J. O’Rourke. (Ideer om Frihet nr 1, 1995). Den kjente satirikeren harselerer over miljøvernere generelt og toppmøtet i Rio spesielt. Fornøyelig.
Rusmidler og andre avvik
Hvorledes kurere narko-lov-avhengigheten? av Jan Sommerfelt Pettersen. (Ideer om Frihet nr 1, 1992). En av de beste artikler om legalisering av narkotika som er skrevet. Glitrende!
Tobakkskrigens nazistiske røtter av Jan Arild Snoen. (Ideer om Frihet nr 2, 1999). Bokanmeldelse. Epistel om helsefanatismen til Hitler og nazistene.
Ingen sikkerhet uten vilje til å ta chanser! av Jan Sommerfelt Pettersen. (Ideer om Frihet nr 5, 1990). Bokanmeldelse. Analyse av sikkerhet problemer knyttet til dette.
Røykere er ikke gale av Jacob Sullum. (Ideer om Frihet nr 1, 1993). Bokanmeldelse. Økonomiprofessor skriver om røyking og risikovurdering.
Fri oss fra narkotikahelvete! av Jan Sommerfelt Pettersen. (Ideer om Frihet nr 5-6, 1989). Daværende redaktør i IOF gjennomgår den aktuelle krigen mot narkotika og tidsaktuelle argumenter for legalisering.
Oversikt over narkotikalovgivningens historie i Norge av Jan Sommerfelt Pettersen. (Ideer om Frihet nr 5-6, 1989). Historien til narkotikalovgivningen i Norge gjennomgås på enn grundig måte.
Forebyggende helsearbeid - helsefascisme? av Jan Arild Snoen. (Ideer om Frihet nr 3-6, 1992). Snoen skriver om sosialdemokratiets jakt på trygghet og analyserer dette i forhold til om folk har rett til en risikofylt atferd.
Velferdsstaten
Privatiser sosialhjelpen! av Jan Arild Snoen. (Ideer om Frihet nr 1, 1995). Med utgangspunkt i amerikanske forhold argumenteres det for en pragmatisk delprivatisering av sosialhjelp.
Hvordan reformere styringssystemet i industrialiserte land av Vito Tanzi og Ludger Schuknecht. (Ideer om Frihet nr 3, 1996). Argumenterer for hvordan det er mulig å få en mindre offentlig sektor uten merkbare velferdsmessige tap.
Private eller offentlige sykehus av Hans Christian Garmann Johnsen. (Ideer om Frihet nr 5, 1988). Diskusjon av de praktiske konskevenser av offentlige vs private sykehus.
Samfunnstjeneste av Jan Sommerfelt Pettersen. (Ideer om Frihet nr 3, 1989). Diskuterer en av de logiske konsekvensene av ideen om velferdsstaten og deres konsekvenser.
Trenger vi det "utvidede velferdsbegrep?" av Jan Brøgger. (Ideer om Frihet nr 5, 1989). Argumenterer for at løsningen for velferdsstaten ligger i fornuftig revisjon, ikke avskaffelse.
Social rättvisa - det stora bedrägeriet av Bärtil Hägmann. (Ideer om Frihet nr 1, 1992). Svensk artikkel om sosial rettferdighet med utgangspunkt i lokale forhold og inspirert av Hayek.
På tide med en mini velferdsstat? av Jan Arild Snoen. (Ideer om Frihet nr 2, 1993). Agumenterer for delprivatisering av offentlig sektor, med spesiell vekt på folketrygden.
Liberalt forsvar for velferdsstaten? av Jan Arild Snoen. (Ideer om Frihet nr 1, 1994). Bokanmeldelse. Diskusjon av forholdet mellom liberalisme og velferdsstaten.
Å gjenskape samfunnet av Norman Macrae. (Ideer om Frihet nr 2, 1994). Bokanmeldelse. Hvordan gjenoppbygge det sivile samfunnet som er ødelagt av velferdsstaten.
Hva med de fattige? av Jan Sommerfelt Pettersen. (Ideer om Frihet nr 5-6, 1987). Sommerfelt Petetersen beskriver eksperiment fra USA med innføring av negativ inntektsskatt.
Diverse økonomiske emner
Keynes møter Hayek av David Frum. (Ideer om Frihet nr 2, 1996). Bokanmeldelse. Gjennomgang av 1900-tallets økonomiske og politiske feil. Om nedgangen og den økonomiske frihets gjenfødelse.
Japans næringspolitikk virker ikke av Karl Zinsmeister. (Ideer om Frihet nr 1, 1993). Analyse av Japans næringspolitikk.
Selvhøytideligheten møter seg selv i døra av Alan Reynolds. (Ideer om Frihet nr 3, 1994). Bokanmeldelse. Kritisk anmeldelse av Paul Krugmans bok "peddling Prosperity".
Våre hemmelige lyster: Hvorfor vi alltid ender opp med handelsbarrierer av Frederic Bastiat. (Ideer om Frihet nr 2, 1993). Den klassiske franske økonomen beskriver hva det er som gjør folk skeptisk til frihandel.
Hva dreier alt snakket om Japans industripolitikk seg om? av Gary R. Saxonhouse. (Ideer om Frihet nr 1, 1994). Oversiktsartikkel om japansk industripolitikk.
Kultur
Hvem skal finansiere min gode smak? av Øyvind Myhre. (Ideer om Frihet nr 3, 1989). Det libertarianske synet på kulturpolitikk.
Et land uten opera er ikke verdt å leve i! av Jan Arild Snoen. (Ideer om Frihet nr 1, 1997). Tilbakeviser de vanligste argumentene for hvorfor det offentlige bør finansiere en opera i Oslo.
Kulturstøtte uten stat? av Sigmund Knag. (Ideer om Frihet nr 5, 1988). Det er andre muligheter enn de statlige for å finansiere kultur.
Diverse
Kongen, Arne Norheim og skikk og bruk av Jan Arild Snoen. (Ideer om Frihet nr 2, 1997). En av de store klassikerne! Artikkelen bør ikke forklares, den må leses!
Privatisere kongefamilien? av Brian Micklethwait. (Ideer om Frihet nr 3-4, 1991). Forslag om å skille den britiske kongefamilien fra staten gjennom en privatisering. Forfatteren mener at den kan finnes et marked for disse tjenestene.
Alan Greenspan: Hemmelig agent for kapitalismen? av R.W. Bradford. (Ideer om Frihet nr 2, 1998). Artikkel om USAs sentralbanksjef og i hvilken grad han fortsatt er influert av Ayn Rands tanker.
Klon i vei av Brian Mickletwait. (Ideer om Frihet nr 3, 1998). Om de positive sidene ved kloning.
Kampen mellom sivilisasjoner av Jan Arild Snoen. (Ideer om Frihet nr 3, 1998). Bokanmeldelse av Samuel Huntingtons bok Clash of Civilizations.
Er Tony Blair sosialdemokrat? av Jan Arild Snoen. (Ideer om Frihet nr 1, 1999). Gjennomgang av Tony Blairs politikk.
Lokalt selvstyre - et radikalt alternativ av John F. Knutsen og Sigmund Knag. (Ideer om Frihet nr 3, 1991). Argumenterer for et alternativt lovforslag for lokalt selvstyre og demokrati.
Dilemmaer i skolepolitikken av Sigmund Knag. (Ideer om Frihet nr 5, 1991). Skoleselvstyre er et alternativ til dagens modell.
Anarkiets kaos av Bo Andersen. (Ideer om Frihet nr 1, 1993). Bokanmeldelse. Kritisk anmeldelse av Peter Marshalls klassiker om anarkismens historie.
En leksjon for livet av Steven Spetz. (Ideer om Frihet nr 1, 1993). En novelle om innføring av sosialdemokratiske velferdsstat når det gjelder karakterer i skolen.
Er partier et blindspor? av Jan Arild Snoen. (Ideer om Frihet nr 2, 1993). Argumenter for hvorfor partier kan være bidragsytere i kampen for et fritt samfunn.
Radikalt Venstre? av Per Ørum-Hansen. (Ideer om Frihet nr 1, 1994). Bokanmeldelse. Av boken "Fra socialstat til minimalstat" av Anders Fogh Rasmussen
Ronald Reagan rir igjen av Jan Arild Snoen. (Ideer om Frihet nr 2, 1995). Snoen skriver om hvordan republikanerne i USA vender tilbake til Reagans økonomiske tankegods.
The Bell Curve - skjult rasisme eller viktig samfunnsforskning? av Christopher Caldwell. (Ideer om Frihet nr 1, 1995). Dette er en anmeldelse av den sterkt diskuterte boken om intelligensens betydning for menneskers liv.
Prostitusjon og moral av Sara Mackenzie. (Ideer om Frihet nr 1, 1994). Mackenzie diskuterer hvorvidt prostitusjon er moralsk og hvilke konsekvenser prostitusjon medfører.
Sensur gir ikke færre seksuelle overgrep av Avedon Carol. (Ideer om Frihet nr 3, 1994). Høringsuttalelse fra Feminister mot sensur. Diskuterer sammenhengen mellom pornografi og seksuelle overgrep.